رکورد قبلیرکورد بعدی

" آشنایی با قرآن "


شناسگر رکورد : 453702
سرشناسه : مطهری، مرتضی، ۱۲۹۹ - ‎۱۳۵۸
عنوان و نام پديدآور : آشنایی با قرآن [منبع الکترونیکی]/ مرتضی مطهری
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۸ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۸ بایگانی: ۳.۲۷ MB)
نام فایل : 1228_1.doc
نام فایل : 1228_2.doc
نام فایل : 1228_3.doc
نام فایل : 1228_4.doc
نام فایل : 1228_5.doc
نام فایل : 1228_6.doc
نام فایل : 1228_7.doc
نام فایل : 1228_8.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی