رکورد قبلیرکورد بعدی

" آموزه‌های بنیادین علم اخلاق "


شناسگر رکورد : 453718
سرشناسه : ف‍ت‍ح‍ع‍ل‍ی‌ خ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د751469
عنوان و نام پديدآور : آموزه‌های بنیادین علم اخلاق [منبع الکترونیکی]/ نوشته محمد فتحعلی خانی؛ تدوین دفتر تحقیقات و تدوین متون درسی مرکز جهانی علوم اسلامی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۲ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۲ بایگانی: ۶۸۷ KB)
نام فایل : 10000_1.doc
نام فایل : 10000_2.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
آموزه‌های بنیادین علم اخلاق
10000_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
412.66 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
آموزه‌های بنیادین علم اخلاق
10000_2.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
354.39 KB
85
85
نظرسنجی