رکورد قبلیرکورد بعدی

" ابو فراس الحمدانی و شعره فی الغدیر "


شناسگر رکورد : 453749
سرشناسه : ام‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫۱۲۸۱ -‏ ۱۳۴۹.‬672484
عنوان و نام پديدآور : ابو فراس الحمدانی و شعره فی الغدیر [منبع الکترونیکی]/ عبدالحسین امینی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱۰ متن الکترونیکی: بایگانی html
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از خود منبع
: داده الکترونیکی (‎۱۰ بایگانی: ۳۰۷ KB)
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
نام فایل : 2020_1.doc
نام فایل : 2020_2.doc
نام فایل : 2020_3.doc
نام فایل : 2020_4.doc
نام فایل : 2020_5.doc
نام فایل : 2020_6.doc
نام فایل : 2020_7.doc
نام فایل : 2020_8.doc
نام فایل : 2020_9.doc
نام فایل : 2020_10.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی3 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
ابو فراس الحمدانی و شعره فی الغدیر
2020_10.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
71.51 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
ابو فراس الحمدانی و شعره فی الغدیر
2020_9.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
37.07 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
ابو فراس الحمدانی و شعره فی الغدیر
2020_8.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
29.68 KB
85
85
نظرسنجی