رکورد قبلیرکورد بعدی

" احکام نماز: وقت‌شناسی، قبله‌شناسی، پوشش "


شناسگر رکورد : 453803
سرشناسه : گردآورنده? وحیدی، محمد، ۱۲۹۵ - ‎۱۳۷۹
عنوان و نام پديدآور : احکام نماز: وقت‌شناسی، قبله‌شناسی، پوشش [منبع الکترونیکی]/ گردآورنده محمد وحیدی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۱۷۰ KB)
نام فایل : 10170_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی