رکورد قبلیرکورد بعدی

" اختصاص القرآن بعوده الی الرحمن الرحیم "


شناسگر رکورد : 453812
سرشناسه : ض‍ی‍اءال‍دی‍ن‌ م‍ق‍دس‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍واح‍د، ۵۶۹ - ۶۴۳ق‌.740555
عنوان و نام پديدآور : اختصاص القرآن بعوده الی الرحمن الرحیم [منبع الکترونیکی]/ ابوعبدالله محمد بن عبدالواحد مقدسی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۱۲ KB)
نام فایل : 3239_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
اختصاص القرآن بعوده الی الرحمن الرحیم
3239_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
12.48 KB
85
85
نظرسنجی