رکورد قبلیرکورد بعدی

" اخلاق در خانواده و تربیت فرزند "


شناسگر رکورد : 453825
سرشناسه : نجفی یزدی، محمد
عنوان و نام پديدآور : اخلاق در خانواده و تربیت فرزند [منبع الکترونیکی]/ محمد نجفی یزدی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۴۹۸ KB)
نام فایل : 2415_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
اخلاق در خانواده و تربیت فرزند
2415_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
320.00 KB
85
85
نظرسنجی