رکورد قبلیرکورد بعدی

" اصباح الشیعه مصباح الشریعه: من اعلام القرن السادس "


شناسگر رکورد : 453888
سرشناسه : ب‍ی‍ه‍ق‍ی‌ ن‍ی‍ش‍اب‍وری‌ ک‍ی‍دری‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌، ق‍رن‌ ۶ق‌.685495
عنوان و نام پديدآور : اصباح الشیعه مصباح الشریعه: من اعلام القرن السادس [منبع الکترونیکی]/ تالیف قطب‌الدین البیهقی الکیدری؛ تحقیق ابراهیم البهادری
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۹۹۸ KB)
نام فایل : 2306_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی