رکورد قبلیرکورد بعدی

" أقاویل الثقات فی تأویل الأسماء والصفات وال‌آیات المحکمات والمشبهات "


شناسگر رکورد : 453927
سرشناسه : ک‍رم‍ی‌، م‍رع‍ی‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، - ۱۰۳۳ق‌762871
عنوان و نام پديدآور : أقاویل الثقات فی تأویل الأسماء والصفات وال‌آیات المحکمات والمشبهات [منبع الکترونیکی]/ تألیف الامام زین الدین مرعی بن یوسف الکرمی المقدسی الحنبلی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۱۸۸ KB)
نام فایل : 3254_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی