رکورد قبلیرکورد بعدی

" الاربعون حدیثا عن أربعین شیخا من أربعین صحابیا فی فضایل الامام أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام "


شناسگر رکورد : 453949
سرشناسه : منتخب الدین رازی، علی بن عبدالله، قرن ‎۶ق
عنوان و نام پديدآور : الاربعون حدیثا عن أربعین شیخا من أربعین صحابیا فی فضایل الامام أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام [منبع الکترونیکی]/ تألیف الشیخ الاقدم منتجب الدین علی بن عبید الله بن بابویه الرازی؛ باهتمام جلال طبیب پور ( الاصفهانی )؛ تحقیق مؤسسة الامام المهدی علیه السلام
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۲۳۳ KB)
نام فایل : 455_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی