رکورد قبلیرکورد بعدی

" الاربعین فی امامه الایمه الطاهرین "


شناسگر رکورد : 453952
سرشناسه : ق‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍دطاه‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌، -۱۰۹۸ق‌.758544
عنوان و نام پديدآور : الاربعین فی امامه الایمه الطاهرین [منبع الکترونیکی]/ محمد طاهر بن محمدحسین الشیرازی النجفی القمی؛ تحقیق مهدی الرجایی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۱.۲۵ MB)
نام فایل : 503_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الاربعین فی امامه الایمه الطاهرین
503_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
984.39 KB
85
85
نظرسنجی