رکورد قبلیرکورد بعدی

" الاستغاثه فی بدع الثلاثه "


شناسگر رکورد : 453955
سرشناسه : ک‍وف‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د، -۳۵۲ق‌.766323
عنوان و نام پديدآور : الاستغاثه فی بدع الثلاثه [منبع الکترونیکی]/ علی بن احمد المعروف به ابی القاسم کوفی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۲ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98 با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
: متن جلد دوم موجود نمی باشد
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۲ بایگانی: ۳۷۳ KB)
نام فایل : 1054_1.doc
نام فایل : 1054_2.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الاستغاثه فی بدع الثلاثه
1054_2.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
135.51 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الاستغاثه فی بدع الثلاثه
1054_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
150.26 KB
85
85
نظرسنجی