رکورد قبلیرکورد بعدی

" الاصول الاصلیه و القواعد الشرعیه "


شناسگر رکورد : 453964
سرشناسه : شبر، عبدالله، ۱۷۷۴ - ‎۱۸۲۶
عنوان و نام پديدآور : الاصول الاصلیه و القواعد الشرعیه [منبع الکترونیکی]/ عبدالله شبر
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی Text
: ملزومات نظام: ‎5.۸۵۲ کیلوبایت؛ ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از خود منبع
: داده الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۹۹۶ KB)
: نسخه چاپی منبع در کتابخانه تخصصی مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی موجود است
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
نام فایل : 1178_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الاصول الاصلیه و القواعد الشرعیه
1178_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
1.16 MB
85
85
نظرسنجی