رکورد قبلیرکورد بعدی

" الامامه و القیاده "


شناسگر رکورد : 454007
سرشناسه : ع‍زال‍دی‍ن‌، اح‍م‍د745754
عنوان و نام پديدآور : الامامه و القیاده [منبع الکترونیکی]/ بقلم احمد عزالدین
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98 با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۲۰۷ KB)
نام فایل : 2679_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الامامه و القیاده
2679_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
187.93 KB
85
85
نظرسنجی