رکورد قبلیرکورد بعدی

" الامر بالمعروف و النهی عن المنکر "


شناسگر رکورد : 454014
عنوان و نام پديدآور : الامر بالمعروف و النهی عن المنکر [منبع الکترونیکی]
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98 با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۱۵۵ KB)
نام فایل : 2705_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الامر بالمعروف و النهی عن المنکر
2705_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
183.92 KB
85
85
نظرسنجی