رکورد قبلیرکورد بعدی

" الانتصار "


شناسگر رکورد : 454019
سرشناسه : ع‍ل‍م‌ال‍ه‍دی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌،‏‫ ۳۵۵ - ‏۴۳۶ ق.‬747341
عنوان و نام پديدآور : الانتصار [منبع الکترونیکی]/ تالیف الشریف المرتضی علم الهدی علی بن الحسین الموسوی البغدادی؛ تحقیق موسسه النشر الاسلامی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98 با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۵۸۰ KB)
نام الکترونيکي : 2882_1.html
نام فایل : 2882_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی