رکورد قبلیرکورد بعدی

" البحث فی رسالات عشر "


شناسگر رکورد : 454042
سرشناسه : مؤلف? قدیری، محمدحسن، ‎۱۳۱۷ -
عنوان و نام پديدآور : البحث فی رسالات عشر [منبع الکترونیکی]/ تالیف محمدحسن القدیری
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی Text
: ملزومات نظام: ‎5.۵60 کیلوبایت؛ ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از خود منبع
: داده الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۸۵۸ KB)
: نسخه چاپی منبع در کتابخانه تخصصی مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی موجود است
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
نام فایل : 1172_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
البحث فی رسالات عشر
1172_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
863.57 KB
85
85
نظرسنجی