رکورد قبلیرکورد بعدی

" البیان فی عد آی القرآن "


شناسگر رکورد : 454060
سرشناسه : دان‍ی‌، ع‍ث‍م‍ان‌ب‍ن‌ س‍ع‍ی‍د،‏‫ ۳۷۱ - ‏۴۴۴ق.‏‬709310
عنوان و نام پديدآور : البیان فی عد آی القرآن [منبع الکترونیکی]/ ابو عمرو عثمان بن سعید الاموی دانی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۳۲۴ KB)
نام فایل : 3146_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
البیان فی عد آی القرآن
3146_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
328.84 KB
85
85
نظرسنجی