رکورد قبلیرکورد بعدی

" الثاقب فی المناقب "


شناسگر رکورد : 454101
سرشناسه : اب‍ن‌ ح‍م‍زه‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ق‍رن‌ ۶ق‌.661350
عنوان و نام پديدآور : الثاقب فی المناقب [منبع الکترونیکی]/ عمادالدین ابی جعفر محمد بن علی الطوسی المعروف بابن حمزه؛ تحقیق نبیل رضا علوان
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۹۹۵ KB)
نام فایل : 450_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الثاقب فی المناقب
450_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
744.47 KB
85
85
نظرسنجی