رکورد قبلیرکورد بعدی

" الجامع لاحکام القرآن "


شناسگر رکورد : 454107
سرشناسه : ق‍رطب‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د، -۶۷۱ق‌.757729
عنوان و نام پديدآور : الجامع لاحکام القرآن [منبع الکترونیکی]/ لابی عبدالله محمدبن احمد الانصاری القرطبی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۲۰ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۲۰ بایگانی: ۱۰.۶ MB)
نام فایل : 1235_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الجامع لاحکام القرآن
1235_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
732.46 KB
85
85
نظرسنجی