رکورد قبلیرکورد بعدی

" الحبل المتین فی احکام احکام‌الدین "


شناسگر رکورد : 454120
سرشناسه : ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌‏‫، ۹۵۳ -‏۱۰۳۱ق.736150
عنوان و نام پديدآور : الحبل المتین فی احکام احکام‌الدین [منبع الکترونیکی]/ بهایی بهاءالدین محمد بن الحسین بن عبدالصمد الهمدانی العاملی؛ تحقیق و تعلیق بلاسم الموسوی الحسینی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۹۰۲ KB)
نام فایل : 81_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الحبل المتین فی احکام احکام‌الدین
81_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
787.73 KB
85
85
نظرسنجی