رکورد قبلیرکورد بعدی

" الخرایج و الجرایح "


شناسگر رکورد : 454133
سرشناسه : ق‍طب‌ راون‍دی‌، س‍ع‍ی‍د ب‍ن‌ ه‍ب‍ةال‍ل‍ه‌، -۵۷۳ق‌.758177
عنوان و نام پديدآور : الخرایج و الجرایح [منبع الکترونیکی]/ قطب الدین الراوندی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۳ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۳ بایگانی: ۲.۴۶ MB)
نام فایل : 452_1.doc
نام فایل : 452_2.doc
نام فایل : 452_3.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الخرایج و الجرایح
452_2.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
754.48 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الخرایج و الجرایح
452_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
790.20 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الخرایج و الجرایح
452_3.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
338.47 KB
85
85
نظرسنجی