رکورد قبلیرکورد بعدی

" الخطط السیاسیه لتوحید الامه الاسلامیه "


شناسگر رکورد : 454135
سرشناسه : یعقوب اردنی، احمدحسین، ‎۱۹۳۹ -
عنوان و نام پديدآور : الخطط السیاسیه لتوحید الامه الاسلامیه [منبع الکترونیکی]/ المحامی احمدحسین یعقوب
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی html
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از خود منبع
: داده الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۷۴۲ KB)
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
نام فایل : 2082_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الخطط السیاسیه لتوحید الامه الاسلامیه
2082_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
817.07 KB
85
85
نظرسنجی