رکورد قبلیرکورد بعدی

" الذریعه الی اصول الشریعه "


شناسگر رکورد : 454149
سرشناسه : ع‍ل‍م‌ال‍ه‍دی‌، م‍رت‍ض‍ی‌ ب‍ن‌ داع‍ی‌، ق‍رن‌ ۶ق‌.747345
عنوان و نام پديدآور : الذریعه الی اصول الشریعه [منبع الکترونیکی]/ تصنیف مرتصی علم‌الهدی (ابوالقاسم علی‌بن الحسین الموسوی)؛ تصحیح و مقدمه و تعلیقات [و فهارس] از ابوالقاسم گرجی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۲ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98 با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۲ بایگانی: ۱ MB)
نام فایل : 795_1.doc
نام فایل : 795_2.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الذریعه الی اصول الشریعه
795_2.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
392.17 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الذریعه الی اصول الشریعه
795_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
577.74 KB
85
85
نظرسنجی