رکورد قبلیرکورد بعدی

" الظن فی الصلوة و صلاة الاحتیاط "


شناسگر رکورد : 454244
سرشناسه : ی‍زدی‌، م‍ح‍م‍دک‍اظم‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‌، ۱۲۴۷؟-۱۳۳۸؟ق‌.808119
عنوان و نام پديدآور : الظن فی الصلوة و صلاة الاحتیاط [منبع الکترونیکی]/ محمد کاظم بن عبدالعظیم یزدی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۱۴۲ KB)
نام فایل : 134_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الظن فی الصلوة و صلاة الاحتیاط
134_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
95.02 KB
85
85
نظرسنجی