رکورد قبلیرکورد بعدی

" العروه الوثقی "


شناسگر رکورد : 454247
سرشناسه : ی‍زدی‌، م‍ح‍م‍دک‍اظم‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‌، ۱۲۴۷؟-۱۳۳۸؟ق‌.808119
عنوان و نام پديدآور : العروه الوثقی [منبع الکترونیکی]/ تالیف محمد کاظم الطباطبایی الیزدی؛ مع تعلیقات عده من الفقها العظام
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۲ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۲ بایگانی: ۲.۱۴ MB)
نام فایل : 130_1.doc
نام فایل : 130_2.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
العروه الوثقی
130_2.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
937.75 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
العروه الوثقی
130_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
745.35 KB
85
85
نظرسنجی