رکورد قبلیرکورد بعدی

" العقیدة السفارینیة "


شناسگر رکورد : 454259
سرشناسه : س‍ف‍اری‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اح‍م‍د، ‏‫۱۱۱۴ - ‏۱۱۸۸ق.‏‬727005
عنوان و نام پديدآور : العقیدة السفارینیة [منبع الکترونیکی]/ محمد بن احمد سفارینی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۳۰ KB)
نام فایل : 3103_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
العقیدة السفارینیة
3103_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
32.06 KB
85
85
نظرسنجی