رکورد قبلیرکورد بعدی

" العمل وحقوق العامل فی الاسلام "


شناسگر رکورد : 454265
سرشناسه : قرشی، باقر شریف، ‎۱۹۲۶ -
عنوان و نام پديدآور : العمل وحقوق العامل فی الاسلام [منبع الکترونیکی]/ تالیف: باقر شریف القرشی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۴۸۵ KB)
نام فایل : 2901_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
العمل وحقوق العامل فی الاسلام
2901_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
332.49 KB
85
85
نظرسنجی