رکورد قبلیرکورد بعدی

" الفتاوی المیسره: العبادات و المعاملات "


شناسگر رکورد : 454278
سرشناسه : ح‍ک‍ی‍م‌، ع‍ب‍دال‍ه‍ادی‌ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌703398
عنوان و نام پديدآور : الفتاوی المیسره: العبادات و المعاملات [منبع الکترونیکی]/ عبدالهادی محمدتقی الحکیم ؛وفق فتاوی علی الحسینی السیستانی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98 با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۵۲۹ KB)
نام فایل : 250_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الفتاوی المیسره: العبادات و المعاملات
250_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
432.59 KB
85
85
نظرسنجی