رکورد قبلیرکورد بعدی

" الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیه "


شناسگر رکورد : 454286
سرشناسه : طهرانی حایری، محمد حسین بن عبدالرحیم، -‎۱۲۵۰؟ق
عنوان و نام پديدآور : الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیه [منبع الکترونیکی]/ محمد حسین بن عبدالرحیم الطهرانی الحایری
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی Text
: ملزومات نظام: ‎۷ کیلوبایت؛ ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از خود منبع
: داده الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۲.۱۴ MB)
: نسخه چاپی منبع در کتابخانه تخصصی مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی موجود است
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
نام فایل : 1199_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیه
1199_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
2.31 MB
85
85
نظرسنجی