رکورد قبلیرکورد بعدی

" الفقه و المسایل الطبیه "


شناسگر رکورد : 454296
سرشناسه : م‍ح‍س‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍دآص‍ف‌، ۱۳۱۴ -778096
عنوان و نام پديدآور : الفقه و المسایل الطبیه [منبع الکترونیکی]/ بقلم محمدآصف المحسنی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98 با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۴۹۸ KB)
نام فایل : 2696_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الفقه و المسایل الطبیه
2696_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
471.22 KB
85
85
نظرسنجی