رکورد قبلیرکورد بعدی

" القادیانیة "


شناسگر رکورد : 454305
سرشناسه : آل‌طال‍ق‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌659561
عنوان و نام پديدآور : القادیانیة [منبع الکترونیکی]/ تألیف محمد حسن آل طالقانی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۲ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎۹۸+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از خود منبع
: داده الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۵۱۸ KB)
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
نام فایل : 1966_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
القادیانیة
1966_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
287.98 KB
85
85
نظرسنجی