رکورد قبلیرکورد بعدی

" القول المبین عن وجوب مسح الرجلین "


شناسگر رکورد : 454321
سرشناسه : ک‍راج‍ک‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، - ۴۴۹ق‌.762109
عنوان و نام پديدآور : القول المبین عن وجوب مسح الرجلین [منبع الکترونیکی]/ تالیف ابی‌الفتح محمدبن علی الکراجکی ؛تحقیق علی‌موسی الکعبی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی html
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از خود منبع
: داده الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۶۴ KB)
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
نام فایل : 2098_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
القول المبین عن وجوب مسح الرجلین
2098_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
66.90 KB
85
85
نظرسنجی