رکورد قبلیرکورد بعدی

" الکافی فی الفقه "


شناسگر رکورد : 454322
سرشناسه : اب‍وال‍ص‍لاح‌ ح‍ل‍ب‍ی‌، ت‍ق‍ی‌ ب‍ن‌ ن‍ج‍م‌‏‫، ۳۷۴ -‏۴۴۷ق.661920
عنوان و نام پديدآور : الکافی فی الفقه [منبع الکترونیکی]/ أبی الصلاح الحلبی؛ تحقیق رضا أستادی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۸۷۱ KB)
نام فایل : 20_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الکافی فی الفقه
20_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
630.75 KB
85
85
نظرسنجی