رکورد قبلیرکورد بعدی

" المدرسه الاسلامیه "


شناسگر رکورد : 454353
سرشناسه : صدر، محمدباقر، ۱۹۳۱ - ‎۱۹۷۹
عنوان و نام پديدآور : المدرسه الاسلامیه [منبع الکترونیکی]/ تالیف محمد باقر الصدر؛ اعداد و تحقیق لجنته التحقیق التابعه؛ للموتمر العالمی للامام شهیدالصدر
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98 با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۲۶۹ KB)
نام فایل : 2860_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
المدرسه الاسلامیه
2860_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
189.47 KB
85
85
نظرسنجی