رکورد قبلیرکورد بعدی

" المرتقی الی الفقه الارقی: کتاب الخیارات "


شناسگر رکورد : 454359
سرشناسه : ح‍ک‍ی‍م‌، ع‍ب‍دال‍ص‍اح‍ب‌، ‏‫۱۳۱۹ - ‏۱۳۶۱.‏‬703394
عنوان و نام پديدآور : المرتقی الی الفقه الارقی: کتاب الخیارات [منبع الکترونیکی]/ تقریر الابحات سماحه محمد الحسینی الروحانی؛ عبدالصاحب الحکیم
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۲ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎2 بایگانی: ۱.۶۳ MB)
نام فایل : 202_1.doc
نام فایل : 202_2.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
المرتقی الی الفقه الارقی: کتاب الخیارات
202_2.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
593.07 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
المرتقی الی الفقه الارقی: کتاب الخیارات
202_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
680.20 KB
85
85
نظرسنجی