رکورد قبلیرکورد بعدی

" المزهر فی علوم اللغة و انواعها "


شناسگر رکورد : 454361
سرشناسه : سیوطی، عبدالرحمن بن ابوبکر، ۸۴۹ - ‎۹۱۱ق
عنوان و نام پديدآور : المزهر فی علوم اللغة و انواعها [منبع الکترونیکی]/ عبدالرحمان بن ابی بکر سیوطی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۲ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۲ بایگانی: ۱.۲۵ MB)
نام فایل : 2777_1.doc
نام فایل : 2777_2.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
المزهر فی علوم اللغة و انواعها
2777_2.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
633.83 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
المزهر فی علوم اللغة و انواعها
2777_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
686.57 KB
85
85
نظرسنجی