رکورد قبلیرکورد بعدی

" المسح فی وضوء الرسول صلی‌الله علیه و آله دراسات مقارنه بین المذاهب الاسلامیه "


شناسگر رکورد : 454373
سرشناسه : آمدی، محمدحسن، ‎۱۹۶۸ -
عنوان و نام پديدآور : المسح فی وضوء الرسول صلی‌الله علیه و آله دراسات مقارنه بین المذاهب الاسلامیه [منبع الکترونیکی]/ تالیف محمدالحسن الامدی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۳۸۱ KB)
نام فایل : 221_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی