رکورد قبلیرکورد بعدی

" المؤسسات الدینیه الاسلامیه و الکیان الصهیونی "


شناسگر رکورد : 454408
سرشناسه : غ‍زاوی‌، زه‍ی‍ر749780
عنوان و نام پديدآور : المؤسسات الدینیه الاسلامیه و الکیان الصهیونی [منبع الکترونیکی]/ زهیر غزاوی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎۹۸+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از خود منبع
: داده الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۶۸۸ KB)
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
نام الکترونيکي : 1987_1.html
نام فایل : 1987_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی