رکورد قبلیرکورد بعدی

" النصال الخارقة لنحور المارقة "


شناسگر رکورد : 454419
سرشناسه : شیرازی، حسن الحسینی آل مجدد
عنوان و نام پديدآور : النصال الخارقة لنحور المارقة [منبع الکترونیکی]/ حسن الحسینی آل المجدد شیرازی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی html
: ملزومات نظام: ویندوز ‎۹۸+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از خود منبع
: داده الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۳۲ KB)
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
نام فایل : 2111_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
النصال الخارقة لنحور المارقة
2111_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
43.35 KB
85
85
نظرسنجی