رکورد قبلیرکورد بعدی

" انقلاب اسلامی زمینه‌ها و پیامدها "


شناسگر رکورد : 454485
سرشناسه : م‍ح‍م‍دی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۳۲۵ -779363
عنوان و نام پديدآور : انقلاب اسلامی زمینه‌ها و پیامدها [منبع الکترونیکی]/ مولف منوچهر محمدی؛ تدوین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۱ MB)
نام فایل : 10312_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
انقلاب اسلامی زمینه‌ها و پیامدها
10312_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
575.43 KB
85
85
نظرسنجی