رکورد قبلیرکورد بعدی

" ایضاح مناسک الحج لسماحة آیة الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی دام ظله الشریف "


شناسگر رکورد : 454509
سرشناسه : م‍اح‍وزی‌، اح‍م‍د، ۱۳۵۰ -775315
عنوان و نام پديدآور : ایضاح مناسک الحج لسماحة آیة الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی دام ظله الشریف [منبع الکترونیکی]/ احمد ماحوزی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۵۱۸ KB)
نام فایل : 2693_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی