رکورد قبلیرکورد بعدی

" بحث حول الامام المهدی (عج) "


شناسگر رکورد : 454528
سرشناسه : صدر، محمدباقر، ۱۹۳۱ - ‎۱۹۷۹
عنوان و نام پديدآور : بحث حول الامام المهدی (عج) [منبع الکترونیکی]/ تالیف:السید محمد باقر الصدر؛ تحقیق: عبد الجبار شراره
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎۹۸+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از خود منبع
: داده الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۲۲۷ KB)
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
نام الکترونيکي : 1983_1.html
نام فایل : 1983_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی