رکورد قبلیرکورد بعدی

" برنامه سلوک در برنامه‌های سالکان‌با آثاری از امام خمینی ... "


شناسگر رکورد : 454554
عنوان و نام پديدآور : برنامه سلوک در برنامه‌های سالکان‌با آثاری از امام خمینی ... [و دیگران] [منبع الکترونیکی]/ به‌کوشش علی شیروانی
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : مترجم? شیروانی، علی، ‎۱۳۴۳ -
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98 با پشتیبانی متون عربی
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : IRم‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
دسترسي و محل الکترونيکي : شیوه دسترسی: شبکه جهانی وب
: داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۵۰۰ KB)
: 2442_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی