رکورد قبلیرکورد بعدی

" بشاره المصطفی صلی الله و علیه و آله لشیعه المرتضی علیه‌السلام "


شناسگر رکورد : 454556
سرشناسه : عمادالدین طبری آملی، محمد بن علی، قرن ‎۶ق
عنوان و نام پديدآور : بشاره المصطفی صلی الله و علیه و آله لشیعه المرتضی علیه‌السلام [منبع الکترونیکی]/ تالیف عمادالدین ابی جعفر محمدبن ابی القاسم الطبری؛ تحقیق جواد القیومی الاصفهانی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98 با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: KB)
نام فایل : 1060_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی