رکورد قبلیرکورد بعدی

" بصائر الدرجات "الکبری" فی فضایل ال محمد(ع) "


شناسگر رکورد : 454557
سرشناسه : ص‍ف‍ار، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌، -۲۹۰ق‌.739394
عنوان و نام پديدآور : بصائر الدرجات "الکبری" فی فضایل ال محمد(ع) [منبع الکترونیکی]/ ابو جعفر محمد بن الحسن بن فروخ "الصفار"؛ قدم له و علق علیه و صححه و شرح حال میرزا محسن "کوچه‌باغی"؛ بنفقه محمود ریسمانچی صادقی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۱ MB)
نام فایل : 351_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
بصائر الدرجات "الکبری" فی فضایل ال محمد(ع)
351_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
837.88 KB
85
85
نظرسنجی