رکورد قبلیرکورد بعدی

" پاسخ به ‎۷۷ "


شناسگر رکورد : 454575
عنوان و نام پديدآور : پاسخ به ‎۷۷ [هفتاد و هفت] مشکل دینی [منبع الکترونیکی]/ نوشته حسن ابطحی
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : اب‍طح‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۱۴ -661138
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : IRم‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
دسترسي و محل الکترونيکي : شیوه دسترسی: شبکه جهانی وب
: داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۴۵۵ KB)
: 10301_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
پاسخ به ‎۷۷
10301_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
266.28 KB
85
85
نظرسنجی