رکورد قبلیرکورد بعدی

" پژوهشی در اسراف "


شناسگر رکورد : 454588
سرشناسه : م‍وس‍وی‌ ک‍اش‍م‍ری‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۴۲ -788091
عنوان و نام پديدآور : پژوهشی در اسراف [منبع الکترونیکی]/ مهدی موسوی کاشمری
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98 با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۲۷۷ KB)
نام فایل : 10029_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
پژوهشی در اسراف
10029_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
237.62 KB
85
85
نظرسنجی