رکورد قبلیرکورد بعدی

" پیام امام امیرالمومنین(ع): شرح تازه و جامعی بر نهج‌البلاغه "


شناسگر رکورد : 454594
سرشناسه : م‍ک‍ارم‌ ش‍ی‍رازی‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۰۵ -785099
عنوان و نام پديدآور : پیام امام امیرالمومنین(ع): شرح تازه و جامعی بر نهج‌البلاغه [منبع الکترونیکی]/ مکارم شیرازی؛ باهمکاری جمعی از فضلا و دانشمندان
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۱.۶۵ KB)
نام فایل : 10239_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی