رکورد قبلیرکورد بعدی

" تاج العروس من جواهر القاموس "


شناسگر رکورد : 454615
سرشناسه : م‍رت‍ض‍ی‌ زب‍ی‍دی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۱۱۴۵-۱۲۰۵ق‌.781022
عنوان و نام پديدآور : تاج العروس من جواهر القاموس [منبع الکترونیکی]/ محب‌الدین الی فیض محمد مرتضی الحسینی الواسطی الزبیدی المتقی؛ دراسه و تحقیق علی شیری
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱۰ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98 با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱۰ بایگانی: ۷.۸۶ MB)
نام فایل : 1147_1.doc
نام فایل : 1147_2.doc
نام فایل : 1147_3.doc
نام فایل : 1147_4.doc
نام فایل : 1147_5.doc
نام فایل : 1147_6.doc
نام فایل : 1147_7.doc
نام فایل : 1147_8.doc
نام فایل : 1147_9.doc
نام فایل : 1147_10.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی3 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
تاج العروس من جواهر القاموس
1147_10.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
670.38 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
تاج العروس من جواهر القاموس
1147_9.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
490.92 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
تاج العروس من جواهر القاموس
1147_8.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
438.63 KB
85
85
نظرسنجی