رکورد قبلیرکورد بعدی

" تاریخ الیعقوبی "


شناسگر رکورد : 454631
سرشناسه : ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌، اح‍م‍د‌ب‍ن‌ اس‍ح‍اق‌، ‏‫ - ‏۲۹۲؟ق.‬808198
عنوان و نام پديدآور : تاریخ الیعقوبی [منبع الکترونیکی]/ احمد بن ابی یعقوب بن جعفر بن وهب المعروف بالیعقوبی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۲ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98 با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۲ بایگانی: ۱.۴۲ MB)
نام فایل : 1026_1.doc
نام فایل : 1026_2.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
تاریخ الیعقوبی
1026_2.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
749.32 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
تاریخ الیعقوبی
1026_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
374.68 KB
85
85
نظرسنجی